Optimera produktionen

Grovfoderverktyget

Grovfoderverktyget

Våra produktionsrådgivare kan erbjuda beräkningar via Grovfoderverktyget, ett program som ger dig överblick och kontroll på gårdens grovfoderproduktion.

alt-text

Med grovfoderverktyget kan du bland annat räkna fram produktionskostnaden (kr/kg ts), räkna på gröda för gröda och på den totala grovfoderproduktionen.

Gå till grovfoderverktyget (grovfodervertyget.se)

I Grovfoderverktyget kan du samla gårdens alla foderanalyser och sammanställa resultat samt följa förändringar med hjälp av för- och efterkalkyler.

Med hjälp av verktygets schablonkalkyler och nyckeltal för grödor och maskinförutsättningar kan du enkelt planera din foderproduktion.

Kontakta oss

Om du vill veta mer om planeringsverktyget eller har andra frågor om grovfoder är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta mig

Tack!

Nu har din fråga skickats till oss.
Du får en bekräftelse till din e-postadress.