Utveckla företaget

Framtidens smartaste stall

Framtidens smartaste stall

I tävlingen Framtidens smartaste stall deltog vi med ett stall för mjölkkor och ett för ungnöt. De två bidragen vann tävlingen - det är vi både stolta och glada över.

Inspiration för dig som tänkt bygga

Du som går i byggtankar kan använda hela eller delar av de båda stallösningarna som inspiration. Så här förklarar Jordbruksverket syftet med tävlingen:
”Avsikten är att inspirera till smarta lösningar kring material, konstruktion, byggprocess, smittskydd, djurvälfärd, miljö och drift.”

Se hela beskrivningen av förutsättningarna för tävlingen på jordbruksverket.se

Växastallet för djur, människor och produktion

- Sund mjölkproduktion i smart stall

Växastallet för djur, människor och produktion

I stallkonceptet har vi lagt fokus på 

  • djurvälfärd och smittskydd
  • bra arbetsmiljö och leantänk
  • produktion för god lönsamhet.

Storleken på stallet är vald utifrån gårdens nuvarande besättningsstorlek. Stallstorleken kan också vara aktuell för många som vill bygga. Konceptet är framtaget av: Sara Lundberg, Rebecka Asplund, Katarina Gran, Claes Åkerberg, Åsa-Lina Olsson, Magnus Carlman och Martin Lindeqvist. Vi har även samarbetat med många interna och externa experter.

Sammanfattning

Ett rationellt och säkert stall som genom god djurvälfärd och djurhälsa ger bra förutsättningar för en lönsam mjölkproduktion. Konceptet är utvecklat för konventionell produktion. Förutsatt tillräcklig tillgång på mark, fungerar det även för ekologisk produktion. Det är flexibelt eftersom det finns en plan för utökning av alla delar i verksamheten, och att det med vissa ändringar går att skifta strömaterial.

Från första idé i projekteringsstadiet till färdig drift i stall, har vi haft med oss Leans filosofi och tankesätt.

Förutsättningar
God lönsamhet i mjölkproduktionen kräver god djurhälsa, bra mjölkavkastning, bra mjölkkvalitet och ett effektivt foderutnyttjande. Att djuren har gott om plats vid foderbordet, att fodret håller hög kvalitet och att foder alltid finns tillgängligt, är några av förutsättningarna för att åstadkomma detta.

I vår ambition att uppnå målen har vi valt

  • ett lösdriftsstall med liggsängar som vi strör med sand
  • utvändiga foderbord med krubbor
  • mjölkning i grop, samt separata grupper för nykalvade kor och cellhaltskor.

Korna sinläggs i grupp, som även håller ihop vid kalvning, men enskilda kalvningsboxar finns tillgängliga. Kalvarna går ute i hyddor med tak över rastgården, vilket ger en torrare miljö - både för djur och personal. Stallet är byggt så att hantering av djur och djurförflyttningar, kan ske på ett säkert sätt för djur och människor.

Nyckeltal Värde
Vinstmarginal i stallets driftkalkyl efter skatt 11,5%
Investeringsutgift per djurplats, utan stöd 51 916 kr
Total investeringsutgift, utan stöd 29 436 640 kr
Ekonomisk livslängd 15 år
Antal djurplatser, mjölkkor 567
Total yta stallbyggnad inkl. mjölkningsavdelning 6 163 kvm
   

Här nedan ser du några av de förutsättningar som vi räknat på för att nå nyckeltalen. De finns också beskrivna i rapporten. Kalvdödligheten står inte i klartext i rapporten men finns med i platsberäkningen.

Producerad mängd mjölk 12 500 kg ECM/ko och år
Levererad mängd mjölk 11 900 kg ECM/ko och år
Mjölkpris 240 öre + 10 öre i tillägg/kg
Kalvdödlighet 3%
Lagringsförlust ensilage 20%
Lagringsförlust HP-massa 5%
Överutfodring 5%
Arbete, exkl. driftsledning 28,1 h/ko och år
Driftsledning 1 h/vecka
   

Frågor?

Kontakta gärna oss i projektgruppen så gör vi vårt bästa för att svara på dina funderingar.