Utveckla företaget

Arla klimatberäkning

Arla klimatberäkning

För dig som deltar i Arla klimatberäkning ingår ett rådgivningsbesök, med syfte att minska klimatavtrycket från din gård.

alt-text

Minska gårdens klimatavtryck

Arla Sveriges ambition är att ha netto noll klimatavtryck före år 2045. För att uppnå detta behöver utsläppen av växthusgaser minska med 30% per kilo mjölk under kommande årtionde. En viktig del i arbetet är Arla klimatberäkning där mjölkens klimatavtryck för en gård beräknas baserat på internationellt erkända riktlinjer.

Arla klimatberäkning är en del i webbverktyget Arlagården®. Deltagandet i klimatberäkningsdelen är frivillig för konventionella gårdar och obligatorisk för gårdar med ekologisk produktion. Oavsett produktionsform får du som lantbrukare en ekonomisk ersättning med cirka 10 öre/kg mjölk.

Ett stort antal uppgifter rapporteras in en gång per år. De är bland annat kopplade till mjölkdata, besättningsdata, stallsystem, olika djurkategorier, markanvändning, foder och gödsel. När inregistreringen är klar väntar ett kostnadsfritt rådgivningsbesök.

Rådgivningsbesök ger skräddarsydda råd

Arla samarbetar med Växa för Arla klimatberäkning, där rådgivarna genomgått en särskild utbildning hos Arla. Du som registrerat uppgifter i Arla klimatberäkning, blir kontaktad av våra hållbarhetsrådgivare för att planera in en tid för besöket.

Rådgivningen startar den 1 mars och pågår till 15 november 2024. Inregistreringen av data stängs den 30 juni 2024.

Under besöket går vi igenom de inregistrerade uppgifterna tillsammans. Baserat på din gårds uppgifter får du skräddarsydda råd för att minska gårdens klimatavtryck. Dessa presenteras i en åtgärdsplan. I många fall hänger ökad effektivitet samman med en lägre klimatpåverkan. Därför går en ökad lönsamhet och en mer hållbar produktion oftast hand i hand.

Önskar du hjälp med inregistreringen?

Är du nyfiken och vill veta ditt resultat så snart som möjligt?

Eller om du har andra frågor om rådgivningen kopplat till Arla klimatberäkning, är du välkommen att höra av dig till oss.