MinGård, Min sida och vxa.se - 23/9 underhållsarbete

Vxa.se, MinGård och Min sida håller tillfälligt stängt under torsdag 23 september mellan kl. 19:00 - 23:00, på grund av underhållsarbete. Därefter kan du använda både webbplatsen och dina tjänster igen.

Smittskydd

Förebyggande smittskydd

Förebyggande smittskydd

Förebyggande smittskyddsåtgärder är mycket viktiga för att begränsa spridningen av smittor inom och mellan besättningar.

alt-text

Tips på vägen till ett säkrat smittskydd

 1. Anslut dig till det förebyggande programmet Smittsäkrad besättning
  Smittsäkrad besättning
 2. Anslut dig till provtagningsabonnemanget i Säker livdjurshandel
  Säker livdjurshandel
 3. Följ Jordbruksverkets hygienregler
  Hygienregler
 4. Fråga oss om smittskydd vid ombyggnation
  Smittskyddssamråd
 5. Anslut dig till BVD-programmet
  BVD-programmet

Smittskydd på flera språk

Att stoppa smitta och förebygga sjukdom - här finns information på flera språk. Materialet innehåller grundläggande kunskap och förståelse kring smittskydd. 
Smittskydd på flera språk 

 

Arbetar som:
Djurhälsoveterinär

Telefon:
010-471 06 12

Kontakta mig