Smittskydd

BVD-programmet

BVD programmet

BVD-programmet har som syfte att hålla Sverige fortsatt fritt från BVD och Växa Sverige är huvudman för programmet. Alla nötkreatursbesättningar ska vara anslutna till BVD-kontroll enligt lag.

Enda undantaget är rena slaktnötsbesättningar som bara köper in småkalvar som föds upp på stall och sedan går direkt till slakt, det vill säga besättningen har inga moderdjur eller djur som går på bete och säljer inte heller några djur till andra besättningar.

Varför ska jag vara ansluten?

BVD kontroll är:

  • En förutsättning för att vi snabbt ska kunna upptäcka om vi får tillbaka smittan i landet. Så att vi snabbt ska kunna sätta in åtgärder för att förhindra smittspridning och för att bekämpa smittan.
  • Ett lagkrav. Alla besättningar förutom de som enbart föder upp djur som går direkt till slakt ska kontrolleras för antikroppar mot BVD-virus. Via BVD-programmet sker detta genom provtagning på slakteri eller genom uttag av tankmjölksprov för en kostnad av endast 200 kronor per år.
  • Ett krav i Smittsäkrad besättning. Besättningar i Smittsäkrad besättning får bara tillföra djur från andra besättningar som har godkänd status i BVD-programmet.

Vad händer om jag inte är ansluten till BVD-programmet?

Länsstyrelsen genomför kontroller i besättningar utanför BVD-programmet, du som djurhållare är då skyldig att själv se till att djuren provtas och får betala samtliga kostnader för veterinärbesök, provtagningar och analyser.

Om en besättning som är ansluten till Smittsäkrad besättning tillför djur från besättning utanför BVD programmet riskerar man att uteslutas från Smittsäkrad besättning under ett års tid, vilket innebär att besättningen;

  • inte har rätt till den högre statliga ersättningen vid salmonellaspärr
  • förlorar eventuell särskild salmonellaförsäkring hos sitt försäkringsbolag

Så se till att kontrollera att din besättning är ansluten till BVD programmet! Både för din egen skull men även för att de besättningar du säljer dina djur till inte ska hamna utan Salmonellaersättning.

Provtagning

Anslutna besättningar behöver inte göra några åtgärder själv utan allt sköts automatiskt via Växa Sveriges system. Vid anslutning blir besättningen friförklarad direkt, utan att djuren behöver provtas på gården. Provtagning sker via tankmjölk eller via provtagning på slakterier (efter att djuret slaktats) beroende på produktionsform. Besättningar med enbart kviguppfödning övervakas via provtagning i de mjölkbesättningar som de levererar djur till.  Urval av besättningar för provtagning sker utifrån en riskklassificering, ju fler förflyttningar av djur till och från en besättning desto högre riskklass.

Vid iläggning av importerade embryon ska mottagaren provtas tidigast fyra veckor och senast 12 veckor efter inläggning för att kontrollera att djuret inte serokonverterat (bildat antikroppar mot BVD virus). Kontakta din veterinär om du ska importera embryon.

Anslutning och kostnad

Anslut din besättning genom att skicka e-post till kontrollprogram@vxa.se med uppgift om SE nummer och produktionsform (mjölk, diko, kviguppfödning, slaktnöt) alternativt kontakta Ewa Burzynska, telefon 010-471 06 80. Medlemskap i husdjursföreningen krävs inte för anslutning.

Vill du veta mer?
Om du vill veta mer om BVD-programmet är du välkommen att kontakta Anna Ohlson:
Telefon 010-471 06 53
E-post anna.ohlson@vxa.se

Årsavgiften för BVD-programmet är 200 kronor. Från och med 2016 tillkommer inga fler kostnader då alla provtagningar och analyser subventioneras av statliga medel.