Smittskydd

Så kan du hantera Mycoplasma bovis

Så kan du hantera Mycoplasma bovis

Djurhälsoarbete och skötsel extra viktigt. De djur som annars är friska och inte utsätts för stress har bättre motståndskraft mot smitta.

Om besättningen har drabbats

Nötkreatur smittar främst varandra genom noskontakt eller via mjölk. Vad som fungerar för att bryta smittkedjor och förbättra djurhälsan varierar mellan besättningar. Gruppering, smittskyddsrutiner och god hygien minskar spridningen.

 • Vid juverinflammationer bör mjölken analyseras med PCR-teknik i stället för via odling.
 • Håll små kalvgrupper utan noskontakt.
 • Anteckna och utvärdera behandlingsresultat.
 • Ha god ventilation utan drag i kalvstallet.

Kor som drabbas av juverinflammation orsakad av Mycoplasma bovis, kan ha bakterier i mjölken. Opastöriserad mjölk kan därför föra smittan vidare till kalvarna. Genom en PCR-analys av mjölken får du svar på om infektionen beror på Mycoplasma bovis.

Hindra smittspridning

 • Det finns inga regler eller föreskrifter som förbjuder försäljning av djur. Tala alltid om att Mycoplasma bovis finns i besättningen.
 • Om du behöver sälja rekryteringsdjur, sälj bara till andra besättningar som redan har konstaterad Mycoplasma bovis.
 • Sälj inte råmjölk eller mjölk som foder åt kalvar till andra besättningar.

Om du ska sälja tjurkalvar

Det finns inga regler som hindrar försäljning. Om du ska sälja är det viktigt att informera köparen om smittstatus i den egna besättningen. Då är det lättare för köparen att vidta åtgärder när kalvarna sätts in i besättningen.

Köp av tjurkalvar från besättning med Mycoplasma bovis

För att lyckas krävs extra omvårdnad av kalvarna. Det är viktigt att det inte är ett pågående sjukdomsutbrott hos säljaren och kalvarna ska vara friska i samband med försäljningen. Se över mottagningsrutinerna tillsammans med din veterinär. Då minskar du risken för ett sjukdomsutbrott.

 • Köp kalvar som har varit avvanda i minst två veckor och som väger minst 120 kilo innan flytt eftersom de håller sig friskare.
 • Använd mottagningsstall som töms och rengörs mellan insättning av kalv.
 • Gruppera kalvarna efter ursprungsbesättning i mottagningsstallet för att inte utsätta dem för fler smittor. Sträva efter att ha kalvar från besättningar med påvisad Mycoplasma bovis i en egen grupp.
 • Minska gruppstorleken till max åtta kalvar om du köper yngre mjölkdrickande kalvar.

Går det att bli av med Mycoplasma bovis?

När Mycoplasma bovis spridits inom en besättning är det svårt att bli av med smittan. Däremot kan du sänka smittrycket och förhindra att nya djur smittas.

I mjölkbesättningar med kontinuerlig drift är det svårt att bli av med infektionen. Det är viktigt att bryta smittvägar mellan djur och stärka deras motståndskraft.

I ungnötsbesättningar går det att bli av med Mycoplasma bovis genom att tömma hela stallet, noggrann tvätt, desinfektion och tomtid. Däremot finns risken för ny smitta i samband med inköp av djur.