alt-text

För officiell kontroll och uppföljning

I Härstamningskontrollen samlas all information om din besättnings avelsvärden, kalvningar, fruktsamhet och sjukdomar. Den ger dig goda möjligheter att följa upp, planera och utveckla din produktion och verksamhet.

Inrapporterad data till Härstamningskontrollen underlättar din avelsplanering och ligger till grund för både KAP och Kokontrollen, där vi erbjuder standardiserade provmjölkningar, färdigställda nyckeltal, analyser och branschjämförelser.

Fördelar med Härstamningskontrollen

 • Inrapporterad data om kalvning och förflyttning överförs automatiskt till Nötkreatursregistret (CDB)
 • Renrasiga djur i din besättning blir avelsvärderade
 • Inrapporterad data underlättar uppföljningen av kalvningsresultat, fruktsamhet och sjukdomar
 • Den officiella kontrollen ökar livvärdet
 • Genom Härstamningskontrollen får du tillgång till planeringsverktyget Genvägen

Så rapportera du djuruppgifter till CDB och Växa Sverige

Det finns flera olika sätt att rapportera djuruppgifter till CDB och Växa Sverige. Du kan använda KKPC, CDB-internet i kombination med Växa Sveriges system eller blanketter.

Kokontroll på PC (KKPC) förenklar rapporteringen

Med programmet KKPC installerat på din dator kan du rapportera in i princip allt du behöver till Växa Sverige och direkt till Nötkreatursregistret (CDB). Här är några exempel:

 • Kalvningar
 • in- och utrapporteringar
 • semineringar
 • betäckning
 • vägningar
 • Namn
 • Hornstatus

CDB-internet och Växa Sveriges webbplats

Man kan också använda sig av kombinationen CDB-Internet, som du hittar på Jordbruksverkets webbplats, och verktyg som du hittar i vår inloggade zon Min sida. Min sida är lösenordskyddad. Kontakta vår kundsupport för att få en egen inloggning.

Så använder du CDB-internet och Min sida

Via CDB-internet rapporterar du in- och utrapporteringar, kalvningar och eventuella födelsevikter. Uppgifterna förs över automatiskt till Växa Sveriges djurdatabas.

För att få in far och andra uppgifter på djuren måste du komplettera med övriga uppgifter via separata verktyg på Min sida:

 • Via verktyget Betäckningar och Djurägarsemin kan du rapportera betäckningar och djurägarsemin.

  Betäckningar rapporteras in direkt efter betäckning/avslutad betäckningsperiod, djurägarsemineringar ska rapporteras inom 1 vecka.

 • Via verktyget Inrapportering via webb kan du rapportera namn, hornstatus, vägningar och eventuell missbildningar.
 • Via verktygen Genomiska avelsvärden - beställ och Härstamningsverifiering - DNA - beställ kan du beställa analys av DNA och genomisk analys för avesvärdering.

Lathund för Härstamningskontroll och Min sida (PDF)

Rapportera med blankett

Det finns också möjlighet att rapportera djuruppgifter via blankett.

Kontakta oss

Om du vill ansluta dig till Härstamningskontrollen eller har frågor om inrapportering är du välkommen att kontakta oss.

Nils-Erik Larsson
Tel: 010-471 06 43

Kristina Remgård-Gredenvall
Tel: 010-471 09 06

Jan Svedberg
Tel: 010-471 01 16

Ann-Christin Svensson
Tel: 010-471 09 30

Eva Stormwall
Tel: 010-471 06 62

Kontakta mig