Styrning och rutiner

Djurhantering

Djurhantering

Arbete med djur är ett särskilt riskfyllt moment inom jordbruket. Här får du veta mer om hur du kan flytta och hantera dina djur på ett tryggare sätt.

Metod för säker djurhantering

Low Stress Stockhandling kallas metoden för att flytta, skilja ut och lasta djur lugnt och säkert för både djur och människor. Metoden baseras på en förståelse av djurens naturliga beteende. Genom att anpassa ditt beteende efter kornas signaler, får du en tryggare djurhantering. Ju mindre stress för djuren, desto säkrare för människorna.

 

Kortfilmer

Sophie Atkinson visar hur hon använder Low Stress Stockhandling i olika situationer. Titta gärna på filmerna tillsammans i arbetslaget och diskutera hur metoden kan användas i er vardag.

film.pngGrunderna

Grundläggande kunskap om kons synfält och flyktzon, och hur du kan anpassa dig för att förflytta kon lugnt och säkert.
Lär dig grunderna

film.pngTräna dig själv

Så kan du använda dig av metoden i olika vardagliga situationer, för att ge korna de bästa förutsättningarna.
Träna dig själv

film.pngTräna djuren

Så kan du kan träna dina kalvar och ungdjur, för att lägga grunden till en lugn och säker djurhantering.
Träna djuren

film.pngExtra riskfyllda situationer

Så kan du minimera riskerna vid hantering av ko med kalv och vid hantering av tjurar.
Extra riskfyllda situationer

Säker i stallet

Stallets utformning och inredning är minst lika viktig för att kunna arbeta säkert med djuren.

  • Se till att alltid ha en reträttväg.
  • Se till att djur som ska hanteras kan skiljas ifrån gruppen.
  • Se till att ett djur som ska behandlas kan fixeras.

Innan du går in bland djuren

Ha koll på gångar för personal och var du kan sätta dig i säkerhet. Inredning och grindar ska vara klättervänliga, som liggande rör. Då kan du snabbt komma upp en bit ifrån marken och försvinna ur djurets synfält. Det är ett bra sätt att hindra en eventuell attack. På betet behöver det också finnas en plan för att snabbt komma i säkerhet, här kan exempelvis traktorn användas som skydd.

Att skilja ut och fixera djur som ska behandlas eller hanteras på annat sätt, är både säkrare och sparar tid. Arbetsmiljöreglerna säger dessutom att de djur som ska behandlas, till exempel av veterinär, ska kunna skiljas ut och fixeras. Om alla djur i gruppen inte kan fixeras samtidigt i låsgrindarna - tänk på att stänga undan övriga lösgående djur under hanteringen.

Arbetsmiljöverkets krav på dig som djurhållare

podcast.pngPodd om säker djurhantering

Hör mer om djurhantering enligt Low Stress Stockhandling, viktiga faktorer i stallet för människans säkerhet och få fler tips om säker djurhantering.
Lyssna på podden

eu-flagga.png