MinGård, Min sida och vxa.se - 21/1 underhållsarbete

Vxa.se, MinGård och Min sida håller tillfälligt stängt under torsdag 21 januari mellan kl. 19:00 - 23:00, på grund av underhållsarbete. Därefter kan du använda både webbplatsen och dina tjänster igen.

Provtagning

Foderanalys

Foderanalys – resultat på dina prover

Genom foderanalyser kan du få reda på det exakta näringsinnehållet i gårdens foder. Här får du information om hur du fyller i följesedeln och beställer provmaterial.

Vi förmedlar analyssvar från Eurofins Agro och proverna blir analyserade enligt NorFor. Analyssvaren hittar du sedan på Min sida. Om du saknar inloggningsuppgifter till Min sida är du välkommen att kontakta vår kundsupport.

Prislista för analys (Eurofins Agro)

Provmaterial på din närmaste driftsplats

På våra driftsplatser finns följesedlar för foderprover och portofria svarskuvert till respektive foderlabb. Kontakta din rådgivare eller driftsplats för att få provpåsar, kuvert och följesedlar. Du har också möjlighet att skriva ut din följesedel och skicka in den per post.

Följesedel för utskrift (Eurofins Agro) (Endast för medlemmar i Växa Sverige)

Viktigt om följesedeln

Typ av analys På följesedeln är det viktigt att ange om det är grönmassa eller färdigt ensilage som ska testas.

Föreningsnummer Kom ihåg att ange föreningsnummer på foderanalysens följesedel. Om numret saknas kan svaret försenas.

5 = Växa Sverige

Skördedatum Alla foderanalyser ligger till grund för foderstatistiken. För att den ska bli så tillförlitlig som möjligt är det viktigt att skördedatum anges på beställningssedeln.

Skördenummer Ange även skördenummer vid analysbeställning av vallfoder. Om uppgiften saknas kan vi inte skapa tillförlitlig statistisk data.

Foderkod Foderkoden styr vilka tabellvärden och beräkningar som används i FAS och det är avgörande att rätt kod väljs när foderprovet skickas till labbet. På blanketten finns förvalda koder för de vanligaste fodren. Om du är osäker, kontakta din rådgivare eller närmsta driftsplats.

Arbetar som:
Projekt- och Affärsorganisatör

Telefon:
010-471 03 32

Mobiltelefon:
073-0733127

Kontakta mig