Provtagning

Foderanalys

Foderanalys

Få reda på näringsinnehållet i gårdens foder – boka borrning och beställ foderanalyser.

alt-text

Analys istället för dyra gissningar

Det enda sättet att veta vad du har skördat är att analysera fodret. Om du gör det tidigt på säsongen blir det enklare att planera årets foderanvändning.

Resultatet från foderanalysen gör det möjligt att beräkna en hållbar foderstat som är biologiskt och ekonomiskt optimerad. Foderanalysen ger också vetskap om vilka foderpartier som passar till olika djurgrupper och, om det är möljigt, vilka partier som kan kombineras.

Vi förmedlar analyssvar från Eurofins Agro och proverna blir analyserade enligt NorFor. Analyssvaren hittar du sedan på Min sida. Hör gärna av dig till oss om du önskar tolkning av analyssvaren.

Eurofins Agro - Prislista för analys

Provmaterial

För att beställa provpåsar, portofria svarskuvert och följesedlar, prata med din rådgivare eller kontakta driftsplatsen. Är du medlem i Växa har du också möjlighet att skriva ut din följesedel här, och skicka in den per post:

Eurofins Agro - Följesedel för utskrift Eurofins Agro

Läs också viktigt om följesedeln

Boka borrning

Vi tar ut prover i silo eller rundbalar. Provet tas tidigast 4-6 veckor efter täckning, när ensileringsprocessen är klar. Boka in en tid hos din rådgivare, eller gör din tidsbokning här direkt.

Arbetar som:
Produktionsrådgivare

Telefon:
010-471 07 35

Mobiltelefon:
070-643 51 21

Tidsbokning

Typ av prov

Viktigt om följesedeln

Typ av analys På följesedeln är det viktigt att ange om det är grönmassa eller färdigt ensilage som ska testas. För att fodret ska kunna analyseras som ensilage måste det ha gått 4-6 veckor.

Föreningsnummer Kom ihåg att ange föreningsnummer på foderanalysens följesedel. Om numret saknas kan svaret försenas.

5 = Växa Sverige

Skördedatum Alla foderanalyser ligger till grund för foderstatistiken. För att den ska bli så tillförlitlig som möjligt är det viktigt att skördedatum anges på beställningssedeln.
Se senaste foderstatistiken.

Skördenummer Ange även skördenummer vid analysbeställning av vallfoder. Om uppgiften saknas kan vi inte skapa tillförlitlig statistisk data.

Foderkod Foderkoden styr vilka tabellvärden och beräkningar som används i FAS och det är avgörande att rätt kod väljs när foderprovet skickas till labbet. På blanketten finns förvalda koder för de vanligaste fodren. Om du är osäker, kontakta din rådgivare eller närmsta driftsplats.