Detaljbeskrivning

I NorFor är nedbrytning och nedbrytningskaraktäristik för olika näringsämnen central.

En detaljerad beskrivning av nedbrytning, passage-hastigheter mm i NorFor systemet beskrivs i power point presentationen

Detaljbeskrivning av nedbrytningsmodellen i NorFor (PDF)
Presentationen innehåller 47 bilder.