Råd vid pressad lönsamhet

Vid lägre avräkningspris för mjölken blir frågor som rör företagsledning extra viktiga. Här ger Börje Kindesjö, avdelningschef på Rådgivning & Företagande på Växa Sverige, några råd för att hantera svängningarna i mjölkpris.

Återigen får vi signaler om vikande avräkningspriser på mjölk. Kanske har mjölkbranschen börjat vänja sig vid svängningarna, så att det inte ställer till det så mycket. Vi vet att det går upp och det går ner. Även om det finns en önskan om högre priser totalt sett, och toppar under längre perioder. 

Som mjölkföretagare handlar det om att ha ett aktivt grepp om produktionskostnaderna på sin gård och veta hur man ligger till i jämförelse med andra. Och att jobba med detta aktivt. Vad är det som mest påverkar kostnader och intjäning? 

I alla analyser ser vi att variationen i lönsamhet mellan olika företag är mycket stor, mycket större än man kan ana. Så är det i hela Europa. Vad gör de mjölkföretagare som klarar lönsamheten, varför lyckas de och vad är ”best practice”? Vad krävs av mig som företagare om jag vill påverka min egen situation?

Den erfarenhet jag har är att det är tankarna kring företagsledning som skiljer. Mjölkföretagare som förbättrar sin situation kännetecknas av att de har: 

  1. Bestämt sig för att sänka sina kostnader/öka intjäningen.
  2. Gjort en analys och specificerat kostnadsläget, hos Växa Sverige finns bland annat Mjölkprisanalysen och EDF-analysen som verktyg.
  3. Jämfört sina egna siffor med andra och hittat potentialer.
  4. Har grepp om sina produktionssiffror, hos oss i bland annat Instrumentpanelen, Styra med Nyckeltal som har sin grund i kokontrollen.
  5. Har en öppen och prestigelös diskussion med sitt nätverk och sina rådgivare med målet att hitta åtgärder för att öka intjäningen eller sänka kostnaden. 
  6. Har själva initiativet i den diskussionen.
  7. Vill göra på ett annat sätt om det ger mer pengar.
  8. Sätter mål, vidtar åtgärder och följer upp. 
  9. Utnyttjar rådgivare och andra som kan bidra till förändringen. 
  10. Får det att hända.

Vi har exempel på gårdar som genom en aktiv förändringsprocess, på ett år, sänkt produktionskostnaderna med upp till en krona per kilo mjölk. Det gäller att fokusera på det man kan påverka. I den variation vi ser finns en stor potential. 
Här kan du komma i kontakt med våra rådgivare: Sök anställd.