alt-text

Från kris till lönsamhet

En ansträngd ekonomisk situation lönsamhetsmässigt och/eller likviditetsmässigt är inte ovanlig periodvis och kan ha sin grund i olika bakgrundsfaktorer. Senast har ett lågt mjölkpris spökat.

Att se och förstå sitt eget läge är nödvändigt innan leverantörskrediter och antalet obetalda räkningar växer. Det svåra är att i den situationen även se på sitt företagande utifrån, var finns potentialen, går det att göra något annorlunda. Vägen ur ett tufft läge är ofta mer ett skrivbords- och planeringsarbete än att jobba fysiskt längre dagar.

Vägen framåt

Framgångsfaktorer för en lyckad väg ut är:

  1. Din vilja som företagare att vända läget
  2. Samarbete mellan dina olika rådgivare  (ekonom, produktionsrådgivare, växtodlare)
  3. En gemensam nulägesanalys och målbild vart vi ska
  4. Ett systematiskt arbete med uppföljning som ledstjärna

Kontakta oss

Kontakta oss så hittar vi lämpliga personer och föreslår ett lämpligt arbetssätt som passar ditt företag.

Arbetar som:
Seniorkonsult Rådgivning & Företagande, Områdesansvarig Vimmerby

Telefon:
010-471 05 01

Mobiltelefon:
076-109 08 04