Styrning och rutiner

Celltalsakuten

Celltalsakuten

Celltalsakuten ger råd om vilka förebyggande åtgärder som är viktigast för att minska celltalet i din besättning.

Använd pyramiderna för att planera juverhälsoarbetet tillsammans med alla som mjölkar och sköter djuren.

Gör så här:

  • Välj först pyramid. Vill du ha hjälp att välja använder du funktionen ”Din besättning”.
  • Börja sedan i botten och lägg grunden för en stabil juverhälsa genom att först få grundstenarna på plats.
  • Titta på utvärderingstabellen i varje byggsten. Om gården ligger på larmgräns bör innehållet i byggstenen jobbas med. Om gården uppnår alla mål i tabellen kan byggstenen anses vara lagd.
  • Ligger gårdens värden mellan larm och mål finns det troligen mer att hämta juverhälsomässigt av att gå igenom innehållet i byggstenen ordentligt!
  • Du kan också använda funktionen ”Räkna på juverhälsa” för att se en kostnad för det nuvarande celltalet jämfört med om det skulle ligga på 150 000.

Kontakta din djurhälsoveterinär för mer gårdsspecifik hjälp med juverhälsoarbetet.

Arbetar som:
Veterinär, Kunskap & Utveckling

Telefon:
010-471 06 47

Mobiltelefon:
070-380 16 14

Kontakta mig