Smittskydd

Så slipper du Mycoplasma bovis

Så slipper du Mycoplasma bovis

Mycoplasma bovis sprids till nya besättningar genom djurkontakter. Nötkreatur smittar främst varandra genom noskontakt eller via mjölken.

Minimera antalet djurkontakter

Alla djurkategorier kan bära smittan - kalvar, ungdjur och vuxna nötkreatur. Därför är det viktigt att minimera djurkontakter mellan besättningar, men även vid transport.

Hälsostatus

Vid djurkontakter är det viktigt att känna till hälsostatus i de andra besättningarna. Använd gärna hälsodeklarationer som underlag. Gröna listan visar mjölkbesättningar med godkänd provtagning inom provtagningsabonnemanget FriskKo®. Genom automatisk provtagning av tankmjölk samt mjölk från förstakalvare görs antikroppsanalys för Mycoplasma bovis. Ett antal andra viktiga smittämnen ingår också i analysen.

Individprov, där varken bakterien Mycoplasma bovis eller antikroppar mot bakterien påvisas, minskar risken ytterligare. Inköpta djur bör isoleras i minst fyra veckor och provtas avseende antikroppar.  för att komplettera provtagningen innan försäljningen.

Hälsodeklarationer

Gröna listan

Köp av rekryteringsdjur med antikroppar

Att köpa djur med antikroppar mot Mycoplasma bovis innebär en risk då antikropparna visar att djuret har varit i kontakt med smittämnet. Efter riskbedömning kan det i vissa fall ändå vara aktuellt att köpa in djur med antikroppar mot mycoplasma till en besättning. En utmaning med mycoplasma är att djur som kommit i kontakt med bakterien kan bära på smittan länge och till exempel vid stress börja utsöndra bakterier och smitta ner andra djur även när de själva är synbart friska. Det finns inga tester som kan avgöra om ett djur bär på bakterien eller inte.

För att minska risken för introduktion M. bovis vid köp av djur med antikroppar behöver de inköpta djuren kunna hållas avskilda från övriga djur i besättningen under en längre tid. Köpande besättningar bör börja med att kontrollera status i den egna besättningen före inköp, genom provtagning och antikroppsanalys. Utifrån resultatet av analysen anpassas inköp av nya djur till hur spridd smittan är i den egna besättningen och om man vill arbeta för att bli av med mycoplasma eller inte.

Diskutera med veterinär inför inköp av djur och gör en plan som passar förhållandena i din besättning.

Transporter

För att minska smittor i samband med transport bör denna vara tvättad och rengjord innan lastning. Samtransporter med djur från andra besättningar bör i möjligaste mån undvikas. Om samtransport ändå väljs ska djuren vara från besättningar med samma smittstatus.