Smittskydd

Så slipper du Mycoplasma bovis

Så slipper du Mycoplasma bovis

Mycoplasma bovis sprids till nya besättningar genom djurkontakter. Nötkreatur smittar främst varandra genom noskontakt eller via mjölken.

Minimera antalet djurkontakter

Alla djurkategorier kan bära smittan - kalvar, ungdjur och vuxna nötkreatur. Därför är det viktigt att minimera djurkontakter mellan besättningar, men även vid transport.

Hälsostatus

Vid djurkontakter är det viktigt att känna till hälsostatus i de andra besättningarna. Använd gärna hälsodeklarationer som underlag. Gröna listan visar besättningar med godkänd provtagning inom FriskKo®. Genom automatisk provtagning görs både bakterie- och antikroppsanalys för Mycoplasma bovis. En rad andra viktiga smittämnen ingår också i analysen.

Hälsodeklarationer

Gröna listan

Individprov, där varken bakterien Mycoplasma bovis eller antikroppar mot bakterien påvisas, minskar risken ytterligare. Inköpta djur bör isoleras i minst fyra veckor och provtas avseende antikroppar.  för att komplettera provtagningen innan försäljningen.

Transporter

För att minska smittor i samband med transport bör denna vara tvättad och rengjord innan lastning. Samtransporter med djur från andra besättningar bör i möjligaste mån undvikas. Om samtransport ändå väljs ska djuren vara från besättningar med samma smittstatus.