Styrning och rutiner

Mjölkavkastning

Mjölkavkastning

Klimatavtrycket för mjölkproduktionen anges ofta per kg levererad mjölk i ECM. En högre mjölkavkastning ger därav ett lägre klimatavtryck per kg ECM.

Målet är att uppnå en balans mellan insatserna på gården och mängden mjölk. En väl optimerad produktion helt enkelt.

Så här lyckas du

  • Beräkna foderstater som är anpassade efter kornas näringsbehov.
  • Friska djur.
  • God fruktsamhet i besättningen.
  • Använd standardrutiner kring foder och fruktsamhet.
    Standardrutiner

Vanliga misstag

  • Dålig kvalitet på foder.
  • Låg foderkonsumtion till exempel på grund av för få ätplatser.
  • Ej tillräcklig vattentillgång.