Styrning och rutiner

Mjölkkvalitet

Mjölkkvalitet

Kvaliteten på mjölken är betalningsgrundande utifrån bland annat celltal och bakterier i mjölk.

Sämre kvalitet kan vara en följd av många orsaker och kan till exempel bero på försämrad djurhälsa i besättningen. Kor som inte är fullt friska ger upphov till ett högre celltal och producerar ofta mindre mjölk. Även tekniska aspekter kan påverka mjölkkvaliteten negativt så som problem med diskning och kylkedjan.

Så här lyckas du

  • Friska kor med lågt celltal.
  • Regelbundna kontroller av mjölkningsanläggningen för att säkerställa att diskning och sköljning fungerar som det ska.
  • Provmjölka.
  • Torrt och rent på foderbord, båspallar och i kalvningsboxar.

Vanliga misstag

  • Diskningen fungerar inte som den ska.
  • Dålig vattenkvalitet som orsakar beläggningar.
  • Inte tillräckligt med varmvatten.
  • Problem med kylningen av mjölken.

Utvärdering

  Mål Larm
Celltal - celler/ml <150 000 >300 000
Bakterier - IBC/ml <30 000 >60 000
Sporer - sporer/ml <400