alt-text

Tjäna mer pengar med Kokontrollen!

Kokontrollen är verktyget som är framtaget för dig som har mjölkproduktion. Du får tillgång till kvalitetssäkrade nyckeltal som underlättar styrningen av din verksamhet.

Subventionerad rådgivning70% rabatt på rådgivning

Tack vare stöd från Landsbygdsprogrammet kan vi nu erbjuda 70% rabatt på vår rådgivning till torkdrabbade lantbruksföretag.

Rådgivning för torkdrabbade

3 nyckeltal för att se hur besättningen presterar

Vi vill med 3 nyckeltal, som du själv lätt tar fram, visa dig tre områden som har betydelse för alla mjölkproducenter. Dessa nyckeltal får alla som är anslutna till Kokontrollen fram, utan någon extra kostnad.

Kronor per mjölkande ko/dag

I Instrumentpanelen finns nyckeltalet ”Kronor per mjölkande ko och dag. Här ser du hur mycket pengar varje ko producerar till dig, varje dag. 

Jämför din besättning med andra besättningar som har liknande förutsättningar, till exempel samma mjölkningssystem och antal kor. Du har alla möjligheter att granska dina resultat!

  

 

Djurhälsokostnad

I Signaler Djurvälfärd kan du se ”Djurhälsokostnad” både för besättningen som helhet och inom olika områden. Du ser tydligt hur hög din djurhälsokostnad är per kg ECM i besättningen. Du kan i en graf jämföra din totalkostnad med andra lantbrukares, genom att klicka på ”Visa kostnader”. Dina nyckeltal finns under ”Visa nyckeltal”.

 

Besättningens NTM

Under Nyckeltal Avel hittar du ”Besättningens NTM” där du kan följa upp avelsarbetet i din besättning. NTM väger samman de ekonomiskt viktiga egenskaperna som mjölkproduktion, fruktsamhet, hälsa, funktionell exteriör, mjölkbarhet, lynne, klövhälsa och hållbarhet.

NTM – vårt nordiska totalindex – visar var din besättning ligger genetiskt i förhållande till rasens medeltal. En enhet är värd cirka 100 kr/ko och år. Du kan följa utvecklingen såväl bakåt som framåt i tiden.

Gå med i Kokontrollen