MinGård, Minsida och vxa.se - 18/8 underhållsarbete

Söndag 18/8 kl 10-18 har vi underhåll på vår kommunikationsutrustning. Det innebär att det kan bli korta avbrott/störningar på både interna och externa tjänster till och från under dagen.

alt-text

Tjäna mer pengar med Kokontrollen!

Kokontrollen är verktyget som är framtaget för dig som har mjölkproduktion. Du får tillgång till kvalitetssäkrade nyckeltal som underlättar styrningen av din verksamhet.

Ett tryggt och kvalitetssäkrat system

All data om nötkreatur tillsammans med rådgivningstjänster och digitala verktyg är en kraftfull helhet som vi kallar Kokontrollen. Kokontrollen hjälper dig att se helheten i din produktion och ger dig tillgång till träffsäkra rapporter och branschjämförelser.

I Kokontrollen samlar vi in, lagrar, bearbetar, kvalitetssäkrar och sammanställer data från din och andras gårdar. På det viset kan vi dela med oss av nyckeltal som ger dig ett komplett underlag till beslut i din produktion.

Det här är Kokontrollen

Gå med i Kokontrollen

MinGård® - framtidens managementverktyg

Du behöver inte ladda ner några program. MinGård finns tillgängligt i PC, surfplatta och mobil.

MinGård
alt-text