MinGård, Min sida och vxa.se - 23/9 underhållsarbete

Vxa.se, MinGård och Min sida håller tillfälligt stängt under torsdag 23 september mellan kl. 19:00 - 23:00, på grund av underhållsarbete. Därefter kan du använda både webbplatsen och dina tjänster igen.

Analysera nuläget

KAP-Avel

KAP-Avel

KAP-Avel passar dig som föder upp avelsdjur och vill stambokföra dina djur.

Det här ingår i KAP-Avel

  • Officiell härstamning på besättningens djur.
  • Uppföljning av kalvningsresultat, slaktresultat, fruktsamhet och tillväxter.
  • Avelsvärdering tre gånger per år av alla renrasiga djur i besättningen. Värderingen baseras på dina egna registrerade uppgifter.
    Mer om avelsvärdering köttras

Inrapportering

Kalvningar och förflyttningar
Uppgifter till KAP och CDB behöver du bara rapportera på ett ställe. Du kan välja mellan:
MinGård: Logga in till MinGård
CDB-internet: jordbruksverket.se

Betäckningar, vägningar, namn och hornstatus
MinGård Logga in till MinGård

Missbildningar
Missbildningar i samband med kalvning registreras i MinGård. Logga in till MinGård
Registrering i efterhand görs via Min sida och verktyget Inrapportering via webb, som du hittar under Rapportera & beställ. Logga in på Min sida

Beställningar

Härstamningsverifiering
Det finns två olika sätt att verifiera härstamningen - viktigt är att samma metod används både för kalven och dennes föräldrar. En beställning görs antingen via genomisk analys eller med hjälp av DNA-analys.

Genomisk analys beställer du via MinGård och DNA-analysen via Min sida och verktyget Härstamningsverifiering DNA-beställ.
Läs mer om Härstamningsverifiering här

Resultat

Redovisning av enskilda kor, ungdjur och besättning hittar du på Min sida under Översikt och verktyget Kokontroll, KAP & Härst. dokumentarkiv. Nya rapporter för enskilda kor och ungdjur publiceras i slutet av maj och november. Och besättningsredovisningen finns att hämta i slutet av september. 

I MinGård® och på Min sida hittar du också:
Aktiva djur - MinGård eller Min sida/KAP besättningsanalys
Utgångna djur - Min sida/KAP besättningsanalys
Kalvningar - MinGård och Min sida/KAP besättningsanalys
Fruktsamhet - Min sida/KAP besättningsanalys

Slaktresultat inklusive slaktanmärkningar - Min sida/KAP besättningsanalys
Vikter - MinGård och Min sida/KAP besättningsanalys
Tillväxter - MinGård och Min sida/KAP besättningsanalys
Avelsvärden - Min sida/KAP besättningsanalys
Vägningsbevakning - Min sida/KAP besättningsanalys
Möjlighet att stambokföra - Min sida/KAP besättningsanalys

Logga in till MinGård Logga in på Min sida

Härstamningsbevis

När du är ansluten till KAP kan du också köpa till härstamningsbevis för dina djur. 
Hör av dig till oss så berättar vi mer om vilka möjligheter som finns med KAP-Avel.