Styrning och rutiner

Statistik

Statistik

Här hittar du senaste husdjurs- och djurhälsostatistiken, och även några år bakåt i tiden.

Husdjursstatistik

Här hittar du uppgifter om såväl mjölkproducerande och köttproducerande besättningar tillsammans med statistik över hur fruktsamhet och produktion utvecklar sig inom de olika raserna.

Husdjursstatistik

 

Djurhälsostatistik

Här hittar du de årliga sammanställningarna av hälsoläget hos våra mjölkkor. I Djurhälsostatistiken finns uppgifter om vilka de vanligaste veterinärbehandlade sjukdomarna är, hur sjukligheten ser ut i olika system och regioner, samt livslängd.

Reproduktionseffektivitet och hur många insemineringar som görs med könssorterade doser, utfordringsrelaterade sjukdomar och kalvhälsa, är några av de nyckeltal som finns presenterade. Du hittar också klövhälsostatistik baserat på klövvårdarnas inrapporteringar. Slutligen presenteras det smittskyddsarbete och bekämpningsprogram som bedrivs på uppdrag av Jordbruksverket.

Antibiotikastatistiken visar en mer detaljerad sammanställning gällande behandling av mjölkkornas sjukdomar, vilka antimikrobiella substanser som används generellt, men också specifikt för vissa sjukdomar såsom mastit och klöv- och bensjukdomar. Det finns information hur många kor per län som behandlas varje år.

Djurhälso- och antibiotikastatistik

 

Kontakta mig