Styrning och rutiner

Slaktmognad och köttkvalitet

Slaktmognad och köttkvalitet

Bedömning av slaktmognad är svårt och kräver träning.

Det är fettansättningen som avgör slaktmognaden i första hand. Ett tecken på slaktmognad är att tillväxten minskar. Både ras, kön och utfodringsintensitet påverkar vid vilken vikt eller ålder som denna minskning inträffar.

Slaktmognad vid en tidigare ålder ger ett lägre klimatavtryck eftersom djuren avger metan färre dagar. Här finns delvis en konflikt eftersom det också behövs betesdjur som gynnar den biologiska mångfalden.

Slaktkropparna bedöms även för att avgöra användbarheten - köttkvaliteten. Tillsammans med vikten så är klassificeringen av köttkvalitet ett underlag till avräkningspriset. Slaktkroppen bedöms i klasserna kategori, form- och fettklass.

Så här lyckas du

 • God proteinförsörjning till de unga djuren.
 • Anpassa utfodring efter ras, kön och ålder.
 • Väg djuren och följ upp så avtagande tillväxt kan identifieras.
 • Slutgödning.
 • Uppföljning och jämförelse med tidigare resultat. Följ även upp slaktavräkningen kontinuerligt.
 • Använd standardrutiner för ungdjur.
  Standardrutiner

Vanliga misstag

 • För låg utfodringsintensitet under slutgödning.
 • Felbedömning av slaktmognad vilket leder till att djuren blir för feta eller tunna.
 • Oregelbunden vägning - särskilt för mjölkrasstutar som har snäva viktintervall och risken att de bli för feta är stor.