Styrning och rutiner

Tillväxt

Tillväxt

En god tillväxt är viktigt för en effektiv produktion och resulterar även i en god fodereffektivitet.

Vid en lägre tillväxt tar det längre tid för djuren att uppnå rätt slaktvikt och de hinner avge mer metan under fler dagar. En tappad tillväxt kostar i längden. Det ger både en längre uppfödningstid, mer arbete och kräver mer foder.

Så här lyckas du

 • Mät tillväxten regelbundet på antingen individ- eller gruppnivå.
 • Följ upp slaktavräkningen kontinuerligt.
 • Beräkna foderstater för att säkerställa att de utfodras rätt.
 • Se över om det finns behov av tillskottsutfodring under betesperioden, särskilt i början och slutet. I regel behöver djur under sex månader tillskottsutfodring på betet.
 • Arbeta med parasitfria beten eller avmaska.
 • Ta gärna träckprov för analys av parasitläget.
 • Använd standardrutiner för ungdjur.
  Standardrutiner

Vanliga misstag

 • Otillräcklig fodergiva.
 • För lågt innehåll av protein i foderstaten.
 • Avsaknad av mineraler. Glöm inte under sommaren.
 • Högt parasittryck på betet som påverkar ungdjurens tillväxt.
 • För lågt foderintag vid avvänjning på grund av otillräcklig tillvänjning av nya fodermedel.