Styrning och rutiner

Teknik på gården

Teknik på gården

Här hittar du checklistor och vägledningar som du kan använda för att minimera risken att mjölkutrustning och hämtning av mjölk försämrar mjölkens kvalitet.

Säkra tekniken för bättre mjölkkvalitet

Projektet Teknik på gården syftar till att utveckla bra tekniska lösningar som tar hänsyn till mjölkens kvalitet.

Vi för en kontinuerlig dialog med teknikleverantörerna för att minimera riskerna att utrustningen försämrar mjölkens kvalitet och egenskaper. Projektet syftar även till att säkerställa att hämtningen av mjölken kan ske rationellt, effektivt och skonsamt.

 

Mjölkrumsbroschyren

Vägledning för planering och utformning av mjölkavhämtningsrum. Ingår i serien Kvalitetssäkrad mjölkproduktion.

Mjölkrumsbroschyren

 

Vägen till rätt diskkontroll

Vägledning för planering av regelbunden diskkontroll.

Vägen till rätt diskkontroll
Egenkontroll diskschema

Bygga mjölkrum

Bygga mjölkrumPlanering av mjölkrum och tankplacering

Bygga mjölkrum