Säkra tekniken för bättre mjölkkvalitet

I projektet Teknik på gården arbetar vi för att minimera risken att mjölkutrustning och hämtning av mjölk försämrar mjölkens kvalitet. Här hittar du checklistor och vägledningar som du kan använda vid installation och ombyggnad.

Om projektet

Märket som visar projektet Teknik på gårdenDet svensk-danska projektet "Teknik på gården" syftar till att utveckla bra tekniska lösningar som tar hänsyn till mjölkens kvalitet. Vi för en kontinuerlig dialog med teknikleverantörerna för att minimera riskerna att utrustningen försämrar mjölkens kvalitet och egenskaper. Projektet syftar även till att säkerställa att hämtningen av mjölken kan ske rationellt, effektivt och skonsamt.

Arbetar som:
Byggrådgivare

Telefon:
010-471 07 83

Mobiltelefon:
070-621 82 91