Styrning och rutiner

Teknik på gården

Teknik på gården

Här hittar du vägledning som minskar risken att mjölkutrustning och hämtning av mjölk försämrar mjölkens kvalitet.

Mjölkrum och teknik

Mjölkrumsbroschyren

Bygga mjölkrum

Tekniska krav för kyltankar

Tankvaktspecifikation från Arla

Bufferttank information från Arla

Tryckluftskvalitet

Diskning och bakterier

Vägen till rätt diskkontroll

Egenkontroll diskschema

Termoresistenta bakterier

Säkra tekniken för bättre mjölkkvalitet
Projektet Teknik på gården syftar till att utveckla bra tekniska lösningar som tar hänsyn till mjölkens kvalitet. Vi för en kontinuerlig dialog med teknikleverantörerna för att minimera riskerna att utrustningen försämrar mjölkens kvalitet och egenskaper. Projektet syftar även till att säkerställa att hämtningen av mjölken kan ske rationellt, effektivt och skonsamt.