Styrning och rutiner

Checklista: Säkerhet och arbetsmiljö

Checklista: Säkerhet och arbetsmiljö

Arbetsmiljön för dem som arbetar på gården och mjölkens kvalitet måste säkerställas. Nedan finns en checklista med punkter som är viktiga att tänka på kring arbetsmiljö och säkerhet vid om- och nybyggnation.

Nedan listas viktiga punkter att tänka på kring mjölktankrummet. Checklistorna är tänkta att hjälpa dig att ställa viktiga frågor till dig själv och din mejeriförening samt att ställa rätt krav på utrustningen från leverantörerna.

Läs Mjölkrumsbroschyren parallellt med frågorna (PDF)

 • Vilken utrustning ska ett reservelverk kunna serva med ström av jämn och god elkraft?

 • Har en genomgång gjorts på vad som ska driva med ett elverk vid ett längre elavbrott?

 • Finns elström att driva följande vid ett längre elavbrott:
  • Mjölkningsanläggning / Robotar
  • Kylning och diskning
  • Fylltömmare i silotorn
  • Foderutläggare
  • kraftfoderautomater
  • utgödsling
  • varmvattenproduktion
  • dricksvattenpump
  • belysning

 • Är det elverk för reservkraft gjort för att klara långa driftstiden med bevarad kvalitet på elströmmen?

 • Avger elverket strömpikar efter en viss körningstid som kan slå ut digitala kretsar, mm?

 • Har leverantören av utrustningen informerat om kraven på reservkraft och eventuell känslig elektronik?

 • Uppfyller elverket SVEKO-normen för att klara längre driftstider?

 • Är elledningar skyddade enligt brandskyddskraven (IP44)?

 • Är svagströmsledningarna extra skyddade till elektronik som volymmätning, elektriska pulsatorer, on-line mätningar (konduktivitet, med mera), avtagare, ventilstyrningar, och så vidare?

 • Krävs extra skyddade placeringar och vattenavvisande/täta kapslingar, ev montering av värmekablar för förlängning av utrustningens livslängd, med mera.