Styrning och rutiner

Checklista: Väggar, tak och golv

Checklista: Väggar, tak och golv

Vid om- eller nybyggnad och installation av ny teknik är det viktigt att "tänka efter före" för att säkerställa bra funktion och en god mjölkkvalitet.

Rekommendationer för väggar, tak och golv finns i Mjölkrumsbroschyren (sid 20). I broschyren tar vi upp följande punkter:

  • Grundläggning
  • Golv
  • Ytterväggar
  • Innerväggar
  • Ytbeklädnad
  • Golvbeläggningar

Här hittar du mjölkrumsbroschyren (PDF)