Styrning och rutiner

Checklista: Ventilation

Checklista: Ventilation

Vid om- eller nybyggnad och installation av ny teknik är det viktigt att "tänka efter före" för att säkerställa bra funktion och en god mjölkkvalitet.

Mjölkrummet måste hållas väl ventilerat och torrt och det är viktigt att planera väl för en ändamålsenlig ventilation. Rekommendationer inom området finns i Mjölkrumsbroschyren (sid. 22).

Här hittar du Mjölkrumsbroschyren (PDF)