Styrning och rutiner

Exempelritningar mjölkrum

Exempelritningar mjölkrum

Ritningar som visar olika exempel på utformning av mjölkavhämtningsrum. Alla ritningar ger en bra arbetsmiljö för tankbilschauffören och uppfyller Arlas långsiktiga mål.