Teknik på Gården Sverige

Nyhetsbrev nr 1 2018

I detta nyhetsbrev kan du läsa följande:

  • Gårdsteknisk Forum 2018
  • Teknik på gården 2018
  • Systematisk rådgivning vid återkommande bakterieproblem
  • Individuella möten med teknikföretagen

Gårdstekniskt Forum 2018

Den 16/3 hölls Gårdstekniskt Forum SE i Göteborg med information om:
- Vad som gjorts i Teknik på gården projektet 2017
- Information om associerade projekt från Future Milkq projektet i DK
- Systematisk rådgivningsmodell
- Tillgänglig mjölkkvalitetsstatistik
- Turen
– OBH, delhämtning och varför mjölkrummet bör utformas på visst sätt
- Ombyggnad till Arlas nya standard med 21/2 tums koppling mot tankbil
- Hur bygga mjölkrum för effektiv mjölkhämtning

Teknik på gården 2018

Arbetet pågår med att uppdatera ”Vägledning – Mjölkavhämtningsrum” liksom de Tekniska kraven för mjölkkyltankar med de nya kraven för hämtning av mjölken och beräknas finnas på Växas hemsida under våren.

Systematisk rådgivning vid återkommande bakterieproblem

Under 2018 kommer arbetet med att trimma in rådgivningen för att systematiskt hjälpa gårdar som har haft återkommande bakterieproblem att fortsätta.

Rådgivningen bygger på att innan besöket samla in befintlig information från ordinarie mjölkkvalitets analyser och inhämta ett aktuellt mjölkprov från gården som analyseras på psykotrofa, totalantalet och termoresistenta bakterier samt att på samma mjölk analysera för höga eller låga halter av eventuella mastitbakterier med hjälp av en PCR-metod för 16 olika mikroorganismer.

Finns kylningsdata att hämta in från Tankvakten eller managementsystemet används detta i annat fall kompletteras informationen med en temperaturloggning helst över minst 2 mjölkhämtningar för att följa tankens disktemperaturer och kylningens funktion för att kyla mjölken till 10°C respektive 4°C.

Individuella möten med maskinfirmorna

Under året 2018 kommer ett antal individuella möten att ske med de olika maskinfirmorna där aktuella frågor kommer att tas upp.

teknik-pa-garden.png