Teknik på Gården Sverige Nr 1 2019

Nyhetsbrev nr 1 2019

I detta nyhetsbrev kan du läsa följande:

  • Gårdstekniskt Forum och Kemidag 2019
  • TpG-möten med teknikfirmor
  • Teleskolor för rådgivare
  • Frågor

Gårdstekniskt Forum och Kemidag 2019

Under de senaste åren har vi haft GtF, ett Gårdstekniskt Forum, i både Sverige och Danmark. Det har framkommit flera önskemål om att hålla ett möte i GtF och att slå samman Kemidagen med GtF då det i huvudsak tas upp samma frågor i SE som DK och att Kemidagen berör i stort samma företag och personer som brukar komma på mötena. Därför bjuder vi in till ett gemensamt dansk-svenskt möte 2019 där både Gårdstekniskt Forum och Kemidagen slås samman. Mötet hålls i Århus i Danmark den 8 maj 2019 på SEGES, Agro Food Park 15, 8200 Århus N med start 09.30 och avslutas 15.30.. Kostnaden är satt till 500:- DKR per deltagare och innefattar lunch med för- och eftermiddagsfika.

Programmet med föredragshållare är ej helt klart men vi fokuserar på användning av klor med ett inlägg om lågklorhaltigt (ECA-)vatten, betydelsen av kloranvändning för mejerierna och frätning på rostfritt stål i samband med rengöring vid höga temperaturer och användning av klorhaltiga rengöringsmedel.

Därutöver kommer ett inlägg om statusen på Biocidförordningen samt ett inlägg om användning av spendoppningsmedel i Danmark och Sverige.

Vi kommer att ge en orientering av av statusen i revideringen av EN13732 och ett nytt förslag på en standard för mjölkkyltankar och tankvakt ”Bulk milk coolers on Farms ISO CD 23130 Monitoring device for bulk milk cooling Tanks”. Slutligen kommer det att bli en orientering om aktiviteterna i Teknik på Gården.

Inom kort kommer ett aktuellt program och en anmodan om att anmäla sig att distribueras. Både danska och svenska maskinföretag och företrädare kommer att bjudas in.

TpG-möten med maskinfirmor

Under våren har vi hunnit påbörja TpG-möten med några maskinfirmor. Teleskolor för rådgivare Några teleskolor i samarbete med maskinfirmor är inbokade under våren.

Frågor?

Om ni har frågor angående ny- och ombyggnation av mjölkrum eller om Arlas hämtningsregler och tillägg så får ni gärna höra av er till Arlas medlemsservice på 020-35 36 97 alternativt kontakta byggrådgivare Cecilia Palmén direkt på 070-621 82 91 eller cecilia.palmen@vxa.se.

teknik-pa-garden.png