Teknik på Gården Sverige

Nyhetsbrev nr 2 2017

I detta nyhetsbrev kan du läsa följande:

  • Mjölkens fryspunkt
  • Utveckling av en systematisk arbetsmetod för problemlösning vid höga bakterier i tankmjölken
  • Godkännande av nya tankvakter
  • Håll en extra koll på mjölkens kylning i sommar

Mjölkens fryspunkt

Även om fryspunkten inte ingår i Arlas avräkningsmodell följer mejeriet upp fryspunkten kontinuerligt. Finner man att fryspunkten är -0,509 °C (d.v.s. närmare 0°C) är det vatteninblandning på ett eller annat sätt och leverantören kommer att bli kontakta av en mjölkkvalitetsrådgivare. I Sverige töms mjölkningsutrustningar och mjölktankar på mjölk, disk- och sköljvatten med hjälp av lutning och självdränering som ibland kombineras med tryckluft och i vissa fall med en vattenpelare.

Självdränering och tryckluft fungerar bra så länge fall och tryckluft inte påverkas av yttre skador eller att tryckluftsfunktion är reducerad pga. lågt tryck. Sköljning av ledningar med vattenpelare i samband med disk är inte vanligt i Sverige men används i vissa system för sköljning av mjölkorgan mellan kor och då måste vattenmängder vara rätt anpassade och dräneringsventiler öppna på rätt sätt och tillräckligt länge.

Utveckling av en systematisk arbetsmetod för problemlösning vid höga bakterier i tankmjölken

I samarbete med LRF Mjölk planeras en test av arbetsmetoden vid höga bakterier på 2 gårdar under sommaren, en i Sverige och en i Danmark. Syftet är att verifiera att metoden är praktiskt användbar och att man enkelt kan hämta ut kylningsdata från mjölktankarna (tankvakts data) samt disktemperaturer på mjölkningssystemet och mjölktanken. För att hämma bakterietillväxten i tankmjölken är det främst kylningstiden ner till +10°C som är avgörande men även kylningen ner till förvaringstemperaturen +4°C.

Innan gårdsbesöket görs ett antal analyser på tankmjölken. Utredningen av höga bakterier utgår från den teoretiskt möjliga bakterietillväxten av köldtåliga bakterier jämfört med mjölkens verkliga kylning på gården. Detta används för att hjälpa rådgivaren att bedöma om höga bakterier har sin orsak i kylningen av mjölken eller om det finns brister i disken av utrustningen.

Godkännande av nya tankvakter

Tanktillverkare av nyare mjölktankar ansvarar för att tanken är försedd med en tankvakt som uppfyller Arlas krav. Det tidigare kravet på att tankvakten ska godkännas av Arla och tas upp på ”Arlas Gröna lista” är inte längre ett krav men flera tillverkare av tankvakter har under de första månaderna 2017 ändå ansökt om att få tankvakterna godkända och upptagna på den ”Gröna listan”. För mer information ring Jesper Bo Petersen på Arla i Danmark, +45-89 38 15 10.

Håll en extra koll på mjölkens kylning i sommar

Det varma vädret under sommaren utsätter kylsystemet av mjölken för en stor utmaning och eventuella mindre brister kan komma att visa sig med långa kyltider. Viktigt att kontrollera att kylutrustningens kondensor är ren och att luften fritt kan cirkulera runt kondensorn.

Teknik på Gården önskar er alla en trevlig sommar!

teknik-pa-garden.png