Teknik på Gården Sverige

Nyhetsbrev nr 2 2018

I detta nyhetsbrev kan du läsa följande:

  • Förändringar i bemanningen av Teknik på Gården
  • Systematisk rådgivning vid återkommande bakterieproblem
  • Uppdatering av olika broschyrer fortgår
  • Förslag på nya TpG-projekt 2019

Förändringar i bemanningen av Teknik på Gården

Arla har inlett ett större besparingsarbetet och i detta sammanhang har Teknik på Gården förlorat en central resurs då Jesper Bo Petersen har slutat. Arbetet har tills vidare övertagits av Helle Skjold. Teknik på Gården fortsätter som vanligt med arbetet kring mjölkens behandling, kylning, lagring och hämtning på gården.

Systematisk rådgivning vid återkommande bakterieproblem

Projektet som hållits samman av Anders Christiansson, LRF Mjölk, är avslutat och utvärderingen visar att arbetsmetoden fungerar och att rådgivaren genom förberedelserna kan göra ett effektivare arbete med att lösa komplexa problem som inte sällan har mer än en orsak. Växas rådgivare kommer under hösten utbildas i den nya rådgivningsmodellen.

Uppdatering av olika broschyrer fortgår

Arbetet med att uppdatera ”Vägledning – Mjölkavhämtningsrum” liksom de Tekniska kraven för mjölkkyltankar med de nya kraven för hämtning av mjölken pågår men kommer först att finnas på Växas hemsida under hösten.

Förslag på nya TpG projekt 2019

I september kommer nya projekt i Teknik på Gården att diskuteras och här har även andra berörda såsom maskinfirmorna, kylfirmor, byggnadsrådgivare med flera, möjlighet att komma med förslag på lämpliga projekt genom att kontakta Cecilia Palmén på cecilia.palmen@vxa.se.

teknik-pa-garden.png