Teknik på Gården Sverige Nr 2 2019

Nyhetsbrev nr 2 2019

I detta nyhetsbrev kan du läsa följande:

  • Gårdstekniskt Forum 2019
  • Hemsidan
  • Projekt 2019
  • Projekt 2020

Gårdstekniskt Forum 2019

Den 8 maj hölls Gårdstekniskt Forum i Århus i Danmark med 49 deltagare från Danmark och Sverige. Det hölls föredrag om lågklorhaltigt (ECA-)vatten, betydelsen av kloranvändning för mejerierna och frätning på rostfritt stål i samband med rengöring vid höga temperaturer och användning av klorhaltga rengöringsmedel. Vi fick även höra om statusen på Biocidförordningen samt oönskad ström (vagabonderande ström) som bildar magnetfält i våra ladugårdar.

Hemsidan

Här hittar du presentationer från Gårdstekniskt forum 

Här hittar du alla tidigare nyhetsbrev

Här hittar du mjölkrumsbroschyren och mer material

Projekt 2019

Under sommaren kommer vi följa upp de gårdar som var med i projektet ”Systematisk rådgivning vid återkommande bakterieproblem” under vintern 2018 för att se om deras mjölkkvalitet förbättrats efter projektet. Till hösten kommer vi att uppdatera foldern kvalitetssäkrad mjölk – fryspunkt samt arbeta vidare med utbildningsmaterial om hur olika vatten i kombination med olika diskmedel påverkar diskresultatet och gropfrätning. Vi kommer även ta fram en ny svensk version av Tekniska krav mjölkkyltankar. Resultat från projekt och uppdaterat material kommer sedan att läggas upp på hemsidan.

Projekt 2020

I augusti och september kommer vi ha möte för att diskutera nya projekt för 2020. Om ni har något förslag på projekt eller informationsmaterial som behöver tas fram kopplat till diskning, kylning eller utformning av mjölkrum mejla cecilia.palmen@vxa.se

Vi vill önska alla en trevlig sommar!

teknik-pa-garden.png