Teknik på Gården Sverige

Nyhetsbrev nr 3 2018

I detta nyhetsbrev kan du läsa följande:

  • Teknik på Gården projekt 2019
  • ELMIA Lantbruk 2018
  • Disk- och kemidagar och andra träffar med teknikfirmor
  • Teleskolor för rådgivare

Teknik på Gården projekt 2019

Förslag på projekt under 2019 i Teknik på Gården har sammanställts och det finns fortfarande möjlighet att föreslå angelägna projekt under början av oktober genom att kontakta till exempel Cecilia Palmén på mobilen 070-621 82 91 eller cecilia.palmen@vxa.se.

Många teknikföretag säljer mjölktankar och utför service på teknik för kylning och förvaring av mjölk åt lantbrukare i alla de länder i norra Europa där Arla väger in mjölk varför projekten kan utgå ifrån ett lokalt svenskt perspektiv men även vara intressanta i ett mer globalt perspektiv.

ELMIA Lantbruk 2018

Teknik på Gården kommer att finnas representerad på ELMIA Lantbruk under 24-26 oktober där Cecilia Palmén kommer att närvara.

Disk- och kemidagar och andra träffar med teknikfirmor

TpG-gruppen kommer att träffa olika teknikfirmor under hösten och vintern. Disk och kemidagar som det har bjudits in till under några år på senhösten kommer att integreras med Gårdsteknisk FORUM som planeras under våren 2019.

Teleskolor för rådgivare

Under hösten/vintern planeras att utbilda Växas mjölkkvalitetsrådgivare i den nya systematiska rådgivningsmodellen vid höga totalantal bakterier i tankmjölken. I samband med detta genomförs teleskolor inom intressanta teknikrelaterade ämnen tillsammans med olika teknikföretag.

teknik-pa-garden.png