Teknik på Gården Sverige Nr 3 2019

Nyhetsbrev nr 3 2019

I detta nyhetsbrev kan du läsa följande:

 • Möten med maskinfirmorna
 • Nordisk byggträff
 • 2,5” projektet
 • Fortsatt arbete i TpG hösten 2019
 • Projektförslag 2020
 • Frågor

Möten med maskinfirmorna

I Teknik på gården arbetet ingår att vi träffar maskinfirmor för att samarbeta kring frågor rörande mjölkkvalitet, hämtningsregler och bygg-frågor. I september var vi på Hamra och träffade De Laval för diskussion om risker med förändrad fryspunkt, diskningstemperatur. Hur man hitta bra lösningar och instruktioner till mjölkbilschauffören för att underlätta hämtning mjölk. Vi var även i Nyköping och träffade Wedholms och även här diskuterades hämtningsrutiner, diskningsresultat och kyl kapacitet. 

Nordisk byggträff

Som en del i Teknik på Gårdens arbete med att sprida information höll vi en presentation på årets ”Nordisk byggträff”. Nordisk byggträff är en konferens med fokus på erfarenhetsutbyte mellan oberoende byggrådgivare från de nordiska länderna. Teknik på gården höll där en presentation om byggnation av mjölkrum där vi visade bra och dåliga exempel på hur rummet ska se ut för att underlätta mjölkbilschaufförens arbete och upprätthållandet av god mjölkkvalitet. 

2,5” Projektet

För att öka pumphastigheten i Sverige behövde Arla ändra deras standard på kopplingen mellan gårdstank och bilslang. Leverantörerna har själva valt om de vill ha en fast koppling eller en adapter. En fast koppling är en dyrare men också en mer stabil lösning som inte innebär några extra moment för vare sig chaufför eller leverantör. 

I slutet av september var det knappt 70 gårdar kvar och de allra flesta uppger att de väntar på utrustning som de har beställt. Kylservicefirmorna tror att de ska vara klara med alla beställningar senast i oktober. 

Arla utvärderar nu effekten av projektet och ser att många gårdar har fått en ökad pumphastighet med mer än 200 liter / minut. Den bästa har i snitt ökat med över 400 liter / minut! 

Arla ser dessvärre också att många gårdar har fått en lägre pumphastighet och har påbörjat arbetet med att hitta orsakerna till det. Vad Arla hittills har sett, som våra gårdar och åkerier jobbar med är att andelen adaptrar har blivit större än Arla beräknade och vissa av dem suger luft, har problem med packningar etc. Arla kommer nu att gå ner på gårdsnivå för att förbättra pumphastigheten där Arla inte ser någon förbättring. 

Fortsatt arbete i TpG hösten 2019

TpG kommer fortsatt att bevaka/följa:

 • Revideringen av EN13732 och ett nytt förslag på en standard för mjölkkyltankar
 • Uppdaterad svensk version av Tekniska krav mjölkkyltankar
 • Följa upp de gårdar som var med i projektet ”Systematisk rådgivning vid återkommande bakterieproblem” under vintern 2018 för att se om deras mjölkkvalitet förbättrats efter projektet.
 • Uppdatering av foldern kvalitetssäkrad mjölk - fryspunkt
 • Kloranvändning och gropfrätning på rostfritt stål i samband med rengöring vid höga temperaturer
 • Arbeta vidare med utbildningsmaterial om hur olika vatten i kombination med olika diskmedel påverkar diskresultatet och gropfrätning.

Projektförslag 2020

En lista på förslag att arbeta med har tagits fram av Teknik på Gården gruppen för 2020. Om ni har något förslag på projekt eller informationsmaterial som behöver tas fram kopplat till diskning, kylning eller utformning av mjölkrum - mejla till cecilia.palmen@vxa.se.

Frågor?

Om ni har frågor angående ny- och ombyggnation av mjölkrum eller om Arlas hämtningsregler och tillägg så får ni gärna höra av er till Arlas medlemsservice på 020-353697 alternativt ringa eller maila direkt till byggrådgivare Cecilia Palmén på 070-6218291, cecilia.palmen@vxa.se.

teknik-pa-garden.png