Teknik på Gården Sverige

Nyhetsbrev nr 4 2017

I detta nyhetsbrev kan du läsa följande:

  • Arlas nya hämtningsregler
  • Tekniska krav på mjölkkyltankarna
  • Uppdatering av ”Vägledning – Mjölkavhämtningsrum”
  • Gårdstekniskt Forum 2018

Arlas nya hämtningsregler

I tidigare Nyhetsmail har vi informerat om att Arlas styrelse har enats om några nya regler för mjölkhämtningen som berör OBH, släpvagnstillägg, varannandagshämtning, 3” utloppsrör, mm. Har ni frågor om dessa regler så ring servicetelefonen 020-35 36 97 för mer ingående information.

Uppdaterad version av ”Vägledning – Mjölkavhämtningsrum”

I början av 2018 kommer en uppdaterad version av ”Vägledning – Mjölkavhämtningsrum” att publiceras på Växas hemsida.

Tekniska krav för mjölkkyltankar

Under inledningen av 2018 kommer de Tekniska kraven för mjölkkyltankar att uppdateras för att harmonisera med nya regler kring mjölkavhämtning som Arlas styrelse antog 2017.

Gårdsteknisk Forum 2018

Reservera tiden för nästa Gårdstekniskt Forum som kommer att äga rum den 13/3 i Danmark och den 15/3 i Sverige. I Sverige kommer mötet att hållas i Göteborg i anslutning till Arlas kontor Mejerigatan 1, Göteborg.

God Jul & Gott Nytt År önskar vi på TpG

teknik-pa-garden.png