Teknik på Gården Sverige

Nyhetsbrev nr 4 2018

I detta nyhetsbrev kan du läsa följande:

  • Teknik på Gården 2019
  • Gårdstekniskt FORUM 2019
  • Kemidag 2019
  • TpG-träffar med teknikfirmor
  • Teleskolor för rådgivare

Teknik på Gården 2019

Planering för arbetet 2019 pågår och olika projektplaner håller på att tas fram.

Gårdtekniskt Forum 2019

Gårdstekniskt Forum planeras hållas i Danmark den 24 april 2019. Till mötet kommer danska och svenska maskinföretag och företrädare att bjudas in.

Kemidag 2019

Kemidagen planeras att samordnas med den danska Kemidagen och datumet för mötet är satt till den 8 maj 2019.

TpG-träffar med maskinfirmor

Parallellt med de gemensamma TpG-projekten ser vi ett behov av att hålla landsvisa träffar med enskilda maskinföretag. Under hösten 2018 har TpG-gruppen träffat några maskinföretag och bl a tagit upp Arlas krav om att kunna delhämta mjölk och att ingen mjölk får komma till tanken efter 1 minut när chauffören tryckt för hämtning av mjölk. Olika system fungerar olika vilket ger chaufförerna många olika varianter av instruktioner för mjölkhämtning varför instruktionerna behöver vara extra tydliga för att minimera misstag. Funktionen att exportera kylningsdata från tankvakterna enligt Arlas specifikation varierar mycket, i vissa fall behöver funktionen förbättras och i vissa fall fungerar exporten av data inte alls.

Teleskolor för rådgivare

Under våren 2019 kommer ett antal Teleskolor att genomföras i samarbete med maskinfirmorna.

teknik-pa-garden.png