alt-text

Genomisk analys ger fler möjligheter

Genomisk avelsvärdering har på kort tid blivit ett viktigt inslag i avelsarbetet världen över och används i urvalet av tjurkalvar som ska bli semintjurar. Testa dina hondjur på samma säkra sätt.

Öka takten på avelsframsteget

Härstamningsverifiering och genomiska avelsvärden på hondjur innebär att du säkrare kan rangordna dina hondjur baserat på genetisk förmåga. Du får ett bättre underlag för avelsplanering, både vad gäller rekrytering, användning av köttras, urval av embryodonatorer och försäljning av djur. 

Genomisk analys

Analysen kan beställas för alla mjölk- och köttraser och innehåller:

  • Genomiska avelsvärden
    Går endast att få på renrasiga holstein, SRB/RDM och jersey med känd härstamning. Beställningen kan göras så snart kalven är född. Avelsvärdena ger ett säkrare mått på djurets genetiska förmåga än vad traditionella härstamningsindex ger.

  • Härstamningsverifiering
    Alla raser och korsningar kan verifieras. Korrekt härstamning är betydande för avelsarbetet eftersom det möjliggör djurets genomiska avelsvärden.

Kontakta mig

Beställ direkt i MinGård

När du har gjort din beställning får ett provkit med posten. Provkitet innehåller en instruktion över hur du går tillväga, etiketter för märkning av prov och svarskuvert. 

Tång för genomisk analys och öronmärkning

Med en TST-tång kan du ta ut ett vävnadsprov för genomisk analys på dina djur. Det fiffiga är att du gör det samtidigt som du öronmärker. 
Mer om hur du beställer och hur tången fungerar

Sveriges genomiskt bästa hondjur just nu

På Min sida hittar du de senaste topplistorna för svenskfödda hondjur som har högst NTM baserat på genomiska avelsvärden. Listorna finns under Resultat & analys / Genomiska topplistor.
Logga in på Min sida

Krav på fenotypiska avelsvärden

För att få fram genomiska avelsvärden på ett hondjur, krävs det att djuret har fenotypiska avelsvärden. Det vill säga traditionella avelsvärden baserade på kornas registreringar, till exempel av mjölkproduktion och exteriör.

I de flesta fall får djuret de fenotypiska avelsvärdena automatiskt genom att spermaförsäljaren betalar för avelsvärdering av en tjur och dess avkommor. För avkommor till tjurar utan betald avelsvärdering behöver djurägaren abonnera på fenotypiska avelsvärden.  
Mer om tjänsten - Avelsvärden för importtjurars avkommor