Säker livdjurshandel minskar risken för smitta

Vid djurhandel är det en mycket hög risk att smittor sprids. Säker livdjurshandel är ett program som består av råd och verktyg som verkar förebyggande mot smittspridning vid djurhandel.

Säker Livdjurshandel ger dig kunskap om hur besättningen kan skyddas från att smittas via inköpta djur. Inköp av djur utgör den klart största risken att få in nya smittämnen. Som säljare kan du abonnera på provtagning av din besättning samt hälsodeklarera dina djur så att de blir mer attraktiva att köpa.

Att minska smittspridning mellan besättningar är inte bara en fråga om god djurhälsa och bra ekonomi i din egen verksamhet, utan är även viktigt att bibehålla ett högt ett högt konsumentförtroende och säkra svenska livsmedel.

Abonnera på provtagningar

I Säker livdjurshandel kan du abonnera på tankmjölksprovtagning för Salmonella (Dublin och Typhimurium), Streptococcus agalactiae samt Mycoplasma bovis. Efter fyra godkända (på varandra följande, negativa) provtagningar kvalificerar besättningen in på Gröna listan.

Du kan också ta enstaka prover beroende på hur nära i tiden försäljningen är planerad. Enskild provtagning räcker dock inte till för att besättningen ska bli listade på Gröna listan.

Kontakta oss för säkerhets skull

Vill du veta mer om SÄL är du välkommen att kontakta oss. Är du kund hos Skånesemin eller Rådgivarna i Sjuhärad kan du även kontakta din förening direkt.

Arbetar som:
Veterinär

Telefon:
010-471 06 47

Mobiltelefon:
070-380 16 14

Kontakta mig