Smittskydd

Säker livdjurshandel

Säker livdjurshandel

Vid djurhandel är det en mycket hög risk att smittor sprids. Säker livdjurshandel är ett program som består av råd och verktyg som verkar förebyggande mot smittspridning.

alt-text

Minska risken för smittspridning mellan gårdar

Säker livdjurshandel ger dig kunskap om hur besättningen kan skyddas från att smittas via inköpta djur. Inköp av djur utgör den klart största risken att få in nya smittämnen.
Fler råd till dig som ska köpa djur

Abonnera på provtagning
- inte bara för dig som köper och säljer djur

Abonnera på provtagning och få koll på smittläget i din besättning, utan att behöva ta extra prover, fylla i blanketter eller kalla in en veterinär. Du har allt att vinna på att upptäcka smittan i tid innan den hinner sprida sig till för många djur.
I Säker livdjurshandel tas prover ut från mejerilevererad mjölk fyra gånger per år. Proverna tas i mars, juni, september och december, och testas för:

  • Streptococcus agalactiae
  • Mycoplasma bovis
  • Antikroppar mot salmonella
  • För besättningar anslutna till Kokontrollen ingår också provtagning för RS-virus två gånger per år.

Så beställer du abonnemang på Säker livdjurshandel

  • Logga in på Min sida
  • Välj Säker livdjurshandel under Nyheter för dig
  • Klicka på Beställ och välj Säker livdjurshandel

Logga in och beställ

När du har fyra godkända prover i rad, kvalificerar din besättning in på den Gröna listan, vilket är bra vid eventuell försäljning av djur. Som godkänd provtagning räknas negativa provsvar för Streptococcus agalactiae, Mycoplasma bovis och salmonella. Resultatet för RS-virus påverkar inte möjligheten att kvalificera in på Gröna listan, utan visas där som extra information.
Gröna listan

Som säljare kan du också hälsodeklarera dina djur, så att de blir mer attraktiva att köpa. I hälsodeklarationen tas även andra smittor upp som kan spridas via djurförflyttningar, till exempel ringorm och smittsamt klöveksem. 
Hälsodeklaration av djur inför försäljning

Erbjudande - rådgivning om salmonella

Under 2019 kan mjölkbesättningar med påvisade antikroppar mot salmonella få kostnadsfri veterinär rådgivning. I erbjudandet ingår också kostnadsfri provtagning med antikroppsundersökning för salmonella. Djurhållare och veterinär jobbar tillsammans för att minska risken att smittan ska få fäste och sprida sig i besättningen. Jordbruksverket lägger inga restriktioner/spärrar på besättningar till följd av provtagningsresultatet. 
Läs mer om salmonellarådgivning

Kontakta oss

Vill du veta mer om Säker livdjurshandel är du välkommen att kontakta oss. Är du kund hos Skånesemin eller Rådgivarna i Sjuhärad kan du kontakta din förening direkt.

Arbetar som:
Djurhälsoveterinär

Telefon:
010-471 06 53

Kontakta mig