Styrning och rutiner

Bevuxen mark

Bevuxen mark

Att ha marken bevuxen så stor del av året det går har många fördelar.

En studie visar att ju större del av året marken är bevuxen under en tioårsperiod, desto större blir den positiva effekten på markstruktur, biologisk mångfald, infiltration av vatten och skörd både på kort och lång sikt.

Att ha marken bevuxen påverkar även kolinlagring positivt. Har du dessutom marken bevuxen under höst och vinter, vilket till och med lagkrav i vissa områden i Sverige, så minskar kväveförluster från marken.  

Så här lyckas du 

  • Fånggrödor som sås in i befintlig gröda och får växa så länge som möjligt efter skörd.
  • Mellangrödor som sås efter skörd av huvudgrödan och får växa så länge som möjligt.
  • Odla vall eller andra fleråriga grödor.
  • Odla höstsådda grödor.
  • Direktsådd är positivt, ett system som passar en del men inte alla.

Kontakta en växtodlingsrådgivare eller hållbarhetsrådgivare.