Styrning och rutiner

Vårda markstrukturen

Vårda markstrukturen

Markstruktur beskriver hur jorden är uppbyggd och påverkas bland annat av textur och innehåll av organiskt material.

En förbättrad markstruktur kan öka markens förmåga att leda vatten och luft och därmed förbättra skördenivåer på både kort och lång sikt. God markstruktur kan även öka antalet mikroorganismer i jorden, ge fler daggmaskar, minska näringsläckage, minska koldioxidutsläpp och ge mindre erosion.

Så här lyckas du

  • Tillför organiskt material till marken genom att exempelvis lämna kvar skörderester och använda stallgödsel.
  • Odla mellangrödor. De binder kol, ger struktur och organiskt material till marken.
  • Odla mullhöjande grödor med stort rotsystem som till exempel vall.
  • Undvik markpackning genom att köra vid rätt tidpunkt, anpassa däckstrycket och begränsa hjullasterna.
  • Se till att dräneringen fungerar.
  • Strukturkalka på lerjordar.
  • Ladda ner appen Hur mår min jord? från Jordbruksverket.

Kontakta en växtodlingsrådgivare eller hållbarhetsrådgivare.