alt-text

Marmoreringsscanning

I samband med den ökade efterfrågan på marmorerat kött, finns nu möjlighet att få dina djur scannade.

Ökat värde och kvalitet

Scanningen ingår i ett projekt där målet är att höja kvalitet och konkurrenskraft inom svensk köttproduktion. Efterfrågan på svenskt kött av hög kvalitet är stor, både från konsument och restaurangbransch.

Idag varierar kvaliteten på svenskt nötkött. Det gör att konsumenten inte kan garanteras en jämn ätkvalitet. Genom att höja värdet och kvaliteten på köttet ökar också möjligheterna att få mer betalt. 

Scanningen underlättar valet av avelsdjur och gör det enklare att sortera ut djur till slakt. Du ser marmoreringsgraden redan på plats, istället för på slakteriet.

Är du intresserad av att delta i projektet?

Både bruksbesättningar och avelsbesättningar är välkomna att höra av sig.
Här hittar du kontaktuppgifter och mer information om projektet

Så går det till

Anders Fransson besöker de gårdar som är intresserade av att få sina djur scannade. Han har med sig den tekniska utrustning som behövs och vid behov, en behandlingsbox med inbyggd våg. Innan scanningen klipper han djuret och applicerar vegetabilisk olja på det område som ska scannas.

Scanningen mäter muskeldjup, tjocklek på underhudsfett och marmoreringsgrad på ryggmuskeln.

- Programmet använder den amerikanska skalan för marmorering. Det är samma skala som den svenska klassningen av marmorering grundar sig på, men i Sverige har vi färre klasser, säger Anders Fransson.

Vid scanningen vägs djuret. Vikten, djurets id-nummer och foderstat registreras. Hela proceduren tar några få minuter per djur.

För att det ska gå smidigt, behöver producenten avsätta egen arbetstid för att sätta upp hanteringssystem med grindar och hjälpa till att driva fram djuren till behandlingsboxen för scanning.

Arbetar som:
Husdjurstekniker

Telefon:
010-471 05 83

Mobiltelefon:
076-109 01 77

Marmorering

Marmorering är insprängt fett i muskulaturen som lyfter fram köttets smakämnen och förbättrar saftighet och mörhet. Marmorering anses vara den egenskap som spelar störst roll för köttets smak och konsistens. Utvecklingen av intramuskulärt fett påverkas av faktorer som genotyp, ras, kön, ålder, muskeltyp, utfodring och tillväxthastighet.

Klassificering av marmorering i svenskt nötkött

Den nationella standarden av marmorering i svenskt nötkött delas in i fem klasser.

  • Klass 1 är lägst på skalan där köttet helt saknar marmorering.
  • Klass 2 Begynnande marmorering
  • Klass 3 Marmorerat
  • Klass 4 Väl marmorerat
  • Klass 5 Mycket marmorerat