Styrning och rutiner

Förvaring av stallgödsel

Förvaring av stallgödsel

Vid lagring av stallgödsel är det främst metan, lustgas och ammoniakutsläpp som uppstår.

Utsläppen kan begränsas genom ett antal åtgärder. Flytgödseln avger mer metan medan från fastgödseln är det främst lustgas som avges.

Så här lyckas du  

  • Lagra gödseln svalt.
  • Täck flytgödselbehållaren. Även täckning av fastgödsel är effektivt för att minska lustgasutsläppen.
  • Surgör flytgödseln. Detta görs vanligen genom att tillsätta svavelsyra vid antingen lagring eller spridning. Ett lägre pH minskar ammoniakavgången och en högre grad av växttillgängligt kväve finns kvar i gödseln. 

Att tänka på

Diskutera gärna åtgärderna kring stallgödsel med en rådgivare så att en åtgärd som kan minska utsläppet av en växthusgas inte gynnar och ger förhöjda emissioner av en annan. Allt hänger ihop och även spridning av stallgödsel behöver granskas. 

Kontakta en byggrådgivare eller hållbarhetsrådgivare.