Styrning och rutiner

Kokomfort

Kokomfort

En god kokomfort är nödvändig för att korna ska kunna uppfylla sin biologiska potential för mjölkproduktion. Hög produktion leder till lägre klimatavtryck per kg mjölk.

Dåligt anpassad inredning och konkurrens om resurser såsom foder och vatten bidrar till inaktivt stående kor. Den moderna mjölkkons tidsbudget är redan pressad och hon behöver sin liggtid för att kunna producera så mycket mjölk som hon har kapacitet för.

Utformningen av liggplatsen är A och O för en hög avkastning. Dåligt anpassad stallmiljö påverkar mjölkproduktionen negativt och ökar också risken för skador och andra sjukdomar. På sommaren är en viktig del av kokomforten att undvika värmestress hos korna.

Så här lyckas du

  • Ha genomtänkta flöden och placering av olika resurser, som foder, vatten och koborstar, i stallet.
  • Anpassa tillgången till vatten och foder efter antalet djur.
  • Undvik hala golv och avlasta klövarna genom att ha gummimatta framför foderbord och på väntplats inför mjölkning.
  • Liggplatser som är tillräckligt stora, torra och där det finns utrymme för naturligt resnings- och läggningsbeteende.
  • Anpassa storleken på korna efter inredningen, om det inte är möjligt att göra tvärtom.
  • Undvik värmestress genom anpassad ventilation och eventuellt fläktar i stallet.  

Vanliga misstag

  • Besparingar i yta vid nybyggnation som leder till för små liggbås och trånga gångar.
  • För mycket djur i förhållande till antalet drick – och ätplatser.
  • Resurser såsom borstar och vattenkar placeras så att det leder till kö och trängsel.
  • Överbeläggning, en sämre utformad stallmiljö kan ibland kompenseras med minskat antal kor. 

Kontakta en byggrådgivare, produktionsrådgivare eller djurhälsoveterinär, för att se över den befintliga stallmiljön. Vi gör även mätningar av luftkvalitet och ventilation. Ofta kan stallmiljön förbättras avsevärt med relativt små medel, till exempel genom rillning av golv eller justeringar av befintlig inredning.

Kontakta oss