Styrning och rutiner

Energisparåtgärder

Energisparåtgärder

Att minska energianvändningen i företaget är gynnsamt för både miljön och ekonomin.

Det finns exempel på både små och stora åtgärder som kan effektivisera gårdens energiförbrukning.

Så här lyckas du

 • Kartlägg gårdens energianvändning.
 • Förkyl mjölken.
 • Håll utrustning ren så deras kapacitet kan utnyttjas till fullo.
 • Byt ut gamla lampor och lysrör. Använd timer och dimma ljuset där det är möjligt.
 • Installera en värmeväxlare för att kunna utnyttja värmen från mjölken.
 • Anmäl dig till Greppa Näringen och modulen Energikollen
 • Läs Handboken om energieffektivisering utgiven av LRF.
  Ladda ner handboken på lrf.se

Vanliga misstag

 • Bristande rutiner kring service av maskiner.
 • Oregelbundna kontroller av utrustning.

Kontakta en byggrådgivare eller hållbarhetsrådgivare.