Styrning och rutiner

Dieselreducerande åtgärder

Dieselreducerande åtgärder

Användningen av diesel bidrar till koldioxidutsläpp. Att minska dieselanvändningen kan vara utmanande då den är nödvändig för att driva företaget.

Det finns åtgärder som kan reducera användandet av diesel och körsättet påverkar till exempel mer än vad man kan tro.

Så här lyckas du

Vanliga misstag  

  • Onödiga körningar.
  • Låter maskiner gå på tomgång längre stunder.

Kontakta en byggrådgivare eller hållbarhetsrådgivare.