alt-text

Rådgivning för torkdrabbade

Nu kan vi erbjuda 70% rabatt på vår rådgivning till torkdrabbade lantbruksföretag. Det tack vare stöd från Landsbygdsprogrammet.

Rabatterad rådgivning 10 september - 7 mars

Från och med den 10/9-2018 till och med 7/3-2019, erbjuder vi rådgivning där Landsbygdsprogrammet står för 70% av kostnaden. Du själv betalar resterande 30%. Eventuella milersättningar och resekostnader tillkommer.

Rådgivning på plats eller på distans

Vi anpassar oss efter dina behov. Vi gör både gårdsbesök och kan ge rådgivning på distans. Du bestämmer vad som passar bäst. Rådgivningen dokumenteras, och där det behövs tar vi fram en åtgärdsplan. Det här kan vi hjälpa till med:

Foderplanering

 • Beläggningskontroll
 • Foderbehovsanalys
 • Foderinventering
 • Möjliga alternativ till minskat foderbehov
 • Beräkning av alternativa foderstater
 • Djurförsörjning

Likviditetsplanering

 • Nulägesanalys av effekterna av torkskadorna i det enskilda företaget
 • Summering av utstående skulder och fordringar
 • Lagerinventering av främst foder och djur
 • Prognos av företagets ekonomiska utfall innevarande år
 • Likviditetsbehov för att hantera skördebortfall/ökade foderinköp
 • Eventuell kontakt med huvudsaklig kreditgivare

Kontakta din rådgivare för att boka tid. Eller fyll i formuläret på denna sida, så kontaktar vi dig.

Regler för tillgång till subventionerad rådgivning

De lantbruksföretag som kan ta del av rådgivningen måste bedriva jordbruksverksamhet, och bruka minst 50 hektar åker- eller betesmark, eller ha minst 25 djurenheter.

Undantag
Fårföretagare som sökt ersättningen Extra djuromsorg för får, kan inte få subventionerad foderrådgivning. Det beror på att ersättningen redan omfattar foderinventering och planering. Däremot är det möjligt att ta emot rådgivning kring likviditetsplanering. Hästverksamhet ingår inte.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdenJordbruksverket har upphandlat rådgivning kring att stödja likviditets- och foderplanering med anledning av effekterna av den omfattande torkan 2018. Insatsen är en del av ett rådgivningsprojekt inom det svenska landsbygdsprogrammet och finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsprogrammet. Rådgivningen riktar sig till svenska lantbruksföretag och den totala budgeten för upphandlingen är 20 000 000 kr.

Kontakta mig