Stöd och regeländringar

Lättnader i beteskravet 

Jordbruksverket har beslutat om lättnader i beteskravet för landets mjölkbesättningar. Enligt beslutet som gäller fram till 31 oktober 2018 får kor vara på bete trots att det saknas tillräckligt med bete.
Foder och foderföretagare i samband med torka 

De besättningar som på grund av torkan behöver stalla in djuren i förtid kan i vissa fall få göra det efter ansökan om undantag från utevistelse.
Hur djur för mjölkproduktion ska hållas på bete

Torkan har gjort det nödvändigt att hitta foder på ovanliga sätt. Viktigt är att ha koll på vad som gäller för stöd och vid kontroller. 
Flera ändringar i jordbrukarstöd vid torkan