Flera ändringar i jordbrukarstöd vid torkan

Torkan har gjort det nödvändigt att hitta foder på ovanliga sätt. Viktigt är att ha koll på vad som gäller för stöd och vid kontroller.

Kontroller av jordbrukarstöd

Stöden kontrolleras som vanligt. För att veta vad som gäller rekommenderar vi att du kontaktar Länsstyrelsen i ditt län.
www.lansstyrelsen.se 

Undantag för ekologiska producenter i en katastrofsituation

För de ekologiska djurproducenterna som inte kommer att kunna försörja djuren med certifierat ekologiskt grovfoder, finns möjlighet att söka undantag från produktionsreglerna hos Jordbruksverket. Ansökan kan göras på nätet och avgiften på 1800 kr betalas med kort. Observera att i dagsläget är det endast ungdjuren i en mjölkbesättning som är aktuella för att inte påverka standarden på ekomjölken. Mer klargörande information från ARLA och andra mejerier väntas inom kort.

Undantag för ometablering av fånggröda eller insådd

Jordbruksverket har gett undantag för att bryta mark med växttäcke, det vill säga stubb/missväxt, för ometablering av vallinsådd eller fånggröda, det vill säga en bearbetning är möjlig inför en ny etablering nu i höst. Undantaget gäller från 15 juni till 31 oktober 2018.

Stödutfodring av djur på betesmarker med särskilda skötselvillkor

Enligt reglerna är detta inte tillåtet men samråd med länsstyrelsen kan man komma överens om en period då stödutfodring tillämpas. Kan man stängsla in ett litet stycke anliggande mark och stödutfodra där så kan det vara en lösning.

Övriga regelavvikelser och lösningar

  • Kontakta alltid din länsstyrelse eller certifieringsbolag innan planerad åtgärd.
  • Dokumentera alltid den planerade åtgärden – ”Ska gälla under perioden… på grund av torka…”

Exempel:

1. Lantbrukaren tar ut 200 lamm från sin ekologiska produktion på grund av akut brist på bete och kommande vinterfoder. Dessa 200 lamm utfodras under 70 dagar med konventionella pellets samt ekologiskt bete separat från övriga besättningen. Lammen blir slaktade som konventionella. Allt dokumenteras.

2. Lantbrukaren har köpt en bevattningsanläggning och ska bevattna ekologiska beten från sin damm. Det kommer att dröja 3 veckor innan gräset är i det skick så att det åter kan betas. Under tiden, 3 veckor, utfodras djuren på stall, det vill säga detta blir en avvikelse i betesdriften. Allt dokumenteras.