Fokusera på fruktsamheten i värmeböljan

Under perioder med hög temperatur sjunker nötkreaturens fertilitet.

Även normala somrar ser vi att nötkreaturens fruktsamhet sjunker under perioder av höga temperaturer, och i år kan man befara en påtaglig effekt. Det är därför viktigt att seminera på alla brunster, för att minimera problem längre fram. Även om det kan kännas fel i dessa tider med oro för fodersituationen, så är det i de flesta fall klokt att ta höjd för att dräktighetsprocenten sannolikt blir lägre under en period och seminera lite fler djur än planerat, om möjligt.

Särskilt högproducerande mjölkkor är känsliga för höjd temperatur. Redan vid 25 grader är risken för värmestress påtaglig. Sträva efter att djur på bete har tillgång till skugga. Träd ger bästa skuggan, men även andra skydd är positivt. Bra ventilation i stallar är också viktig. Förutom skydd mot sol och höga temperaturer är det centralt att djuren har tillgång till friskt vatten och salt. Förutom att det behövs för att kompensera förluster så svalkar dricksvattnet.

Också tjurarnas fertilitet går ner under perioder med hög temperatur. Det finns skäl att vara extra noga med uppföljning av tjurens resultat med hjälp av tidiga, regelbundna dräktighetsundersökningar och notering av brunster i flockar med tjur.